top of page

Kosten

Psychotherapie

Psychotherapiepraktijk Beekhuijzen heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten waardoor psychotherapie onder bepaalde voorwaarden volledig wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Het bedrag wat wordt gedeclareerd is afgesproken met je zorgverzekeraar en bestaat uit een bepaald percentage van de NZA tarieven voor de GGZ. Je eigen risico wordt altijd eerst aangesproken (jaarlijks). Check voor de eerste afspraak of ik gecontracteerd ben bij jouw zorgverzekeraar.  

De voorwaarden voor vergoeding: 

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts 

  • Er is sprake van problematiek waarvan de behandeling wordt vergoed. 

Wil je psychotherapeutische zorg zonder verwijzing en/of buiten je verzekering om? Dan geldt een tarief van € 150 per sessie van ca 90 minuten.  

Imaginatie sessie

Een groepsbijeenkomst kost €25,- per sessie. 

 

Niet op tijd afgezegde afspraken (langer dan 24u van tevoren) 

 

Voor een sessie die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt een tarief van € 50,- euro gerekend ongeacht de reden van afzeggen, omdat deze afspraak tijd vaak niet meer gebruikt kan worden door een andere cliënt. Jij krijgt hiervoor zelf een factuur, dit kan niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. 

bottom of page