top of page

Kosten

Psychotherapie

Psychotherapiepraktijk Beekhuijzen heeft voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars (labels) contracten afgesloten: 

  • VGZ

  • CZ 

  • Zilveren Kruis 

  • Menzis

  • ASR

  • DSW

  • Caresq

  • ONVZ

Wanneer je hierbij verzekerd bent, wordt psychotherapie onder bepaalde voorwaarden volledig vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Check voor de eerste afspraak of ik gecontracteerd ben bij jouw zorgverzekeraar.  

Het bedrag dat wordt gedeclareerd is afgesproken met je zorgverzekeraar en bestaat uit een bepaald percentage van de maximale NZA tarieven voor de GGZ. 

Je eigen risico wordt altijd eerst (jaarlijks) aangesproken

De voorwaarden voor vergoeding: 

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts 

  • Er is sprake van problematiek waarvan de behandeling wordt vergoed. 

De lengte van het traject is afhankelijk van het type verwijzing (naar de generalistische basis ggz of specialistische ggz) en de zwaarte en complexiteit van je klachten. Bij een verwijzing naar de generalistische basis ggz is het traject vaak relatief kort (8 sessies), in het andere geval kan dit langer zijn. 

Niet-vergoede zorg

Het is ook mogelijk om een sessie af te spreken zonder verwijzing. In dat geval is het tarief €150,- voor een sessie van 90 minuten.   

 

Niet op tijd afgezegde afspraken 

 

Voor een sessie die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt een tarief van € 50,- euro gerekend (ongeacht de reden van afzeggen), omdat deze afspraak tijd vaak niet meer gebruikt kan worden door een andere cliënt. Jij krijgt hiervoor zelf een factuur, dit kan niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. 

Books
bottom of page