top of page

Kosten

Psychotherapie

 

Psychotherapiepraktijk Beekhuijzen heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten waardoor psychotherapie onder bepaalde voorwaarden volledig wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Je eigen risico wordt wel altijd eerst aangesproken. Check voor de eerste afspraak of ik gecontracteerd ben bij jouw zorgverzekeraar.  

De voorwaarden voor vergoeding: 

  • Je hebt een verwijzing van je huisarts 

  • Er is sprake van problematiek waarvan de behandeling wordt vergoed. 

Wil je psychotherapeutische zorg zonder verwijzing en/of buiten je verzekering om? Dan geldt een tarief van € 150 per sessie van ca 90 minuten.  

Imaginatie

Zie bij het imaginatie aanbod. 

 

Niet op tijd afgezegde afspraken (langer dan 24u van tevoren) 

 

Voor een sessie die binnen 24 uur wordt afgezegd wordt een tarief van € 50,- euro gerekend ongeacht de reden van afzeggen, omdat ik deze afspraak tijd vaak niet meer kan gebruiken voor een andere cliënt. Jij krijgt hiervoor zelf een factuur omdat dit niet bij je zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. 

Vragen?

Heb je vragen over deze tarieven of over vergoeding door verzekeraars? Stuur me dan gerust een mailtje: info@aukjebeekhuijzen.nl. 

bottom of page