Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

Dit is een vorm van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) waarbij het niet draait om het onder controle krijgen of verminderen van bepaalde klachten, maar de aandacht wordt gericht op de onderliggende processen die bij alle psychische klachten een rol spelen, zoals last hebben van negatieve gedachtes over jezelf, het vermijden of onder controle willen krijgen van pijnlijke gevoelens, weinig contact ervaren met jezelf en het hier en nu, weinig duidelijkheid hebben over wat voor jou het leven zinvol en de moeite waard maakt of weinig stappen in deze richting zetten. 

Tijdens de therapie wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 'psychologische flexibiliteit' door aandacht te besteden aan de volgende processen: 

  • Acceptatie: bereid zijn vervelende gevoelens te ervaren.

  • Defusie: afstand nemen van je denken. 

  • Zelf: jezelf van een afstand bekijken. 

  • Hier en nu: aanwezig kunnen zijn (mindfulness). 

  • Waarden: verhelderen wat echt belangrijk voor je is.

  • Toegewijd handelen: actie ondernemen op basis van datgene wat belangrijk voor je is (je waarden). ​

 

Het is een positieve therapievorm, waarbij het ontwikkelen van het vermogen om aanwezig te zijn bij alle gevoelens en gedachtes die je ervaart ontwikkelt, waardoor je zelfinzicht krijgt en meer contact met wat voor jou het leven vitaal en zinvol maakt. De therapie is minder gericht op het verleden en de klachten waar je vanaf wil, en meer gericht op de toekomst en hoe je in de plaats hiervan wilt zijn. 

Cliënten krijgen oefeningen mee waarmee ze tussen de sessies door zelf aan de slag kunnen.