top of page

Werkwijze

In de psychotherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen, afhankelijk van de klacht, hulpvraag en voorkeur. 

We gaan samen aan de slag met jouw therapiedoelen en een goede relatie en samenwerking is hiervoor belangrijk. Het criterium is dat jij baat hebt bij de sessies en ze jou helpen je weer beter te voelen. 

Twee aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de therapie: 

1. Ervaringsgericht werken

Door niet alleen te praten maar ook oefeningen te doen op ervaringsniveau, hebben sessies meer impact en zijn ze effectiever.

Hiervoor werk ik tijdens de sessies regelmatig met imaginaties. Een imaginatie is een krachtige therapeutische techniek die de verbeeldingskracht van de cliënt gebruikt om therapeutische doelen te bereiken. Imaginaties worden vaak gebruikt om toegang te krijgen tot emoties, onbewuste processen te verkennen, perspectiefveranderingen te bevorderen en vaardigheden te trainen. Imaginatie is geen therapievorm op zich. Het is een methode die wordt toegepast binnen de context van psychotherapie.

Sessies kunnen zowel binnen als buiten wandelend plaatsvinden. Een wandelsessie in de natuur brengt je tot rust, de beweging maakt endorfine vrij waardoor je je beter voelt en het creëert makkelijker nieuwe perspectieven en oplossingen. 

2. Thuis oefenen

Ik wil je handvatten geven en leren hoe je zelf regie kunt gaan nemen over je mentale welzijn. Hiervoor maak ik gebruik van het e-health platform Evie met evidence based modules gericht op verschillende klachten. Het is nodig dat je naast de sessies wekelijks thuis oefeningen doet zodat je je bepaalde inzichten en vaardigheden eigen kunt maken. Het maakt onderdeel uit van de therapie. Doordat je je ervaringen hiermee met mij deelt, kan ik je helpen met moeilijkheden die je hierbij tegenkomt. Het maakt de therapie intensiever en effectiever. Na afloop van de therapie kun je nog een periode gebruik blijven maken van het platform. 

Meer informatie over imaginatie en de therapievormen

Imaginatie

Imaginatie is een krachtig instrument in psychotherapie omdat het je  verbeeldingskracht gebruikt om emotionele, cognitieve en gedragsmatige veranderingen te faciliteren. Het wordt toegepast in verschillende therapievormen zoals schematherapie, ACT en CGT. Een aantal voordelen van het gebruik van imaginaties zijn:

  1. Toegang tot onbewuste processen: Tijdens een imaginatie heb je makkelijker toegang tot onderbewuste processen, emoties en herinneringen dan door alleen gesprek. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het verkennen van diepgewortelde overtuigingen of trauma's.

  2. Emotionele verwerking: Een imaginatie stelt je in staat om emotionele ervaringen te herbeleven en te verkennen in een veilige en gecontroleerde omgeving. Door deze ervaringen opnieuw te beleven, kun je ze beter begrijpen en verwerken. 

  3. Verandering van perspectief: Een imaginatie kan worden gebruikt om je te helpen nieuwe perspectieven te verkennen en alternatieve oplossingen voor problemen te visualiseren. Dit kan leiden tot veranderingen in denkpatronen en gedrag.

  4. Vaardigheidstraining: Een imaginatie kan worden gebruikt om vaardigheden te trainen, zoals ontspanningstechnieken, zelfvertrouwen opbouwen of sociale vaardigheden verbeteren. Door deze vaardigheden in een imaginaire context te oefenen, kun je ze makkelijker toepassen in het echte leven. 

  5. Symbolische expressie: Een imaginatie biedt een manier om symbolisch uitdrukking te geven aan je innerlijke belevingswereld. Dit kan helpen bij het verkennen van complexe emoties of conflicten die moeilijk onder woorden te brengen zijn.

Imaginaties kunnen een waardevolle aanvullen en verdieping zijn op gesprekken en kunnen je helpen om diepgaande veranderingen te bewerkstelligen op emotioneel, cognitief en gedragsmatig niveau. 

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het bewust worden en veranderen van diepgewortelde overtuigingen (schema's) die mensen hebben ontwikkeld tijdens hun leven, met als doel emotionele en gedragsverandering te bevorderen. Het integreert elementen van cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie en hechtingstheorie om de cliënt te helpen zich bewust te worden van en te reageren op hun automatische gedachten, gevoelens en gedragingen op een meer adaptieve manier.

ACT

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - ook wel een derde generatie gedragstherapie genoemd - is een vorm van psychotherapie die zich richt op het veranderen van de relatie tot onaangename gedachten en gevoelens, terwijl je je richt op het nemen van waardevolle stappen in overeenstemming met je persoonlijke waarden. Door mindfulness en acceptatie te combineren met toegewijde actie, helpt ACT mensen om een rijk en zinvol leven te leiden zelfs als daarbij ook lastige gevoelens of overtuigingen worden getriggerd.

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die zich richt op het veranderen van negatieve denkpatronen en gedragingen om emotionele problemen te verminderen en functioneren te verbeteren

EMDR

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapeutische benadering die het verwerken van traumatische herinneringen faciliteert door middel van bilaterale stimulatie, zoals oogbewegingen. Met name wanneer er sprake is van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is dit vaak een effectieve methode en helpt het om om klachten zoals herbelevingen en heftige emoties te verminderen. 

Bergen ontmoeten meer
bottom of page