• Module 'Voluit leven' (8 sessies): gebaseerd op het gelijknamige boek van Bohlmeijer en Hulsbergen. De methode in het boek is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 'psychologische flexibiliteit' door aandacht te besteden aan de volgende kernprocessen:  

  • Acceptatie: Bereid zijn vervelende gevoelens te ervaren.

  • Defusie: Afstand nemen van je denken, uit je hoofd komen. 

  • Zelf: Jezelf van een afstand bekijken.

  • Hier en Nu: Je aandacht richten op het heden.

  • Waarden: Opnieuw oriënteren op datgene wat echt belangrijk voor je is.

  • Toegewijd Handelen: Actie ondernemen op basis van datgene wat belangrijk voor je is (je waarden). 

 • Module 'Dit is jouw leven' (8 sessies): gebaseerd op het gelijknamige boek van Bohlmeijer en Hulsbergen. De methode in het boek is gebaseerd op de positieve psychologie, de wetenschappelijke stroming die heeft onderzocht hoe mensen floreren in hun leven. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Plezierige emoties versterken​

  • Sterke kanten gebruiken en ontwikkelen

  • Flow creëren in je dagelijks leven

  • Optimisme en hoop versterken

  • Zelfcompassie ontwikkelen

  • Groei bij trauma of tegenslag bevorderen

  • Positieve relaties ontwikkelen

  • Verbondenheid ervaren

De modules kunnen gecombineerd worden. Het is ook mogelijk om dezelfde module meerdere keren achter elkaar te volgen, ter verdieping of met extra aandacht voor bepaalde thema's.

 • Psychodynamische therapie/ symbooldrama: dit is een inzichtgevende therapievorm, die er vanuit gaat dat veel ervaringen onbewust blijven. Er wordt gewerkt met begeleide imaginaties die daarna worden getekend en waarover wordt gereflecteerd. Dit bevordert het contact met en inzicht in jezelf. Cliënten die onvoldoende contact hebben met hun gevoelens en de neiging hebben om 'in hun hoofd te blijven', kunnen baat hebben bij deze therapievorm waarbij ook ervaringsgericht en non-verbaal wordt gewerkt. Deze methode is effectief gebleken bij uiteenlopende klachten, waaronder stemmings- en angstklachten en persoonlijkheidsproblematiek.