top of page

Werkwijze

 

Beter leren voelen 

 

Psychische klachten worden meestal veroorzaakt door de controle- of vermijdingsstrategieën die je hebt ontwikkeld naar aanleiding van pijnlijke ervaringen waar je op dat moment moeilijk mee kon omgaan. Voorbeelden hiervan zijn: in je hoofd gaan leven, een muurtje opbouwen naar anderen toe, veel afleiding zoeken, aanpassen aan anderen, voortdurend kritisch zijn naar jezelf en jezelf proberen te 'verbeteren'. Deze coping heeft tot doel gehad om pijnlijke ervaringen draaglijk te maken en nieuwe pijnlijke ervaringen te voorkomen, maar op dit moment merk je dat ze slechts beperkt of alleen op korte termijn helpend zijn en je hier vooral door wordt belemmerd in je leven.

 

Tijdens de psychotherapie leer je het worstelen met pijnlijke gevoelens los te laten, zodat al je gevoelens weer beter gevoeld kunnen worden. Hierdoor kun je weer in verbinding met je hart leven, keuzes maken die goed voor jou voelen en je richten op wat voor jou het leven de moeite waard en zinvol maakt, in verbinding met anderen. 

Acceptance and Commitment Therapy 

Er wordt gewerkt vanuit de methode Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Tijdens de sessies doen we regelmatig ervaringsgerichte oefeningen gericht op de verschillende onderling verbonden pijlers die aandacht krijgen binnen deze methode en die bijdragen aan psychologische flexibliteit: 

  • AcceptatieIn plaats van te vechten tegen negatieve emoties die al (onbewust) aanwezig zijn, leer je deze te accepteren en ze toe te staan zonder oordeel en met nieuwsgierigheid naar wat ze je te zeggen hebben. Dit helpt bij het verminderen van emotionele strijd en zorgt voor meer zelfinzicht. 

  • Cognitieve defusie: Je leert om meer afstand te voelen tussen jezelf en de negatieve gedachtes en overtuigingen die je hebt, deze te relativeren, door deze te zien als mentale gebeurtenissen in plaats van feitelijke waarheden. Hierdoor vermindert de impact hiervan en ontstaat meer keuzevrijheid. 

  • Hier en nu: Je leert om bewust in het huidige moment te leven in plaats van met je aandacht in het verleden of in de toekomst te zijn. Door met aandacht aanwezig te zijn in het hier en nu kun je intuïtiever, wijzer en effectiever reageren op wat er in het hier en nu plaast vindt. 

  • Zelf als context: Je leert om je zelfbeeld en identeit te bekijken vanuit een bredere context. Je ontdekt dat je meer bent dan je ervaringen, gedachtes en gevoelens en ontwikkelt een flexibeler zelfbeeld. 

  • Waarden: Je wordt aangemoedigd om helderheid te krijgen over wat voor jou vanuit je hart echt belangrijk en de moeite waard is in het leven. Deze waarden dienen als kompas voor het nemen van beslissingen en het bepalen van doelen.

  • Toegewijd handelen: Je wordt aangemoedigd om doelen te stellen op basis van je waarden en actie te ondernemen om die doelen te bereiken. Je onderneemt concrete stappen en overwint obstakels. 

De sessies kunnen ook buiten wandelend plaatsvinden in Het Bossche Broek. 

 

De sessies worden meestal gecombineerd met een online e-health module waarmee cliënten tussen de sessies door thuis aan de slag gaan op basis van de richtlijnen bij specifieke klachten en met bewezen effectieve technieken (ACT, CGT, mindfulness).

 

Hoe meer je de vaardigheden thuis oefent en hoe meer je wat doet met de inzichten die je opdoet tijdens de sessie, des te meer resultaat je kunt verwachten. 

Window-of-Tolerance-M_edited_edited_edit
ACT hexaflex.png
bottom of page