Mountains Meet Lake

Praktijk voor imaginatie therapie

Voor wie

Jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen die last hebben van psychische klachten zijn van harte welkom voor psychotherapie. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van depressieve- of angstklachten, overbelasting, klachten na een traumatische ervaring of persoonlijkheidsproblematiek. 

Beter leren voelen

Veel psychische klachten zijn ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen die je niet goed hebt kunnen verwerken en hebben geleid tot ofwel overmand worden door negatieve gedachtes en gevoelens en/ of juist weinig meer voelen. Veel cliënten herkennen het gevoel 'in overlevingsmodus' te staan, niet meer echt en voluit te leven. 

Mijn doelstelling is om je te helpen beter te voelen zodat je meer inzicht in jezelf krijgt, ervaringen beter verwerkt worden, je je meer bewust wordt van jouw gevoelens van moment tot moment en met wat voor jou het leven zinvol maakt.

 

Hiertoe maken we gebruik van verschillende therapievormen en methodes zoals mindfulness, imaginatie en EMDR. Daarnaast maak ik gebruik van protocollaire e-health modules (onder meer CGT) ontwikkeld voor uiteenlopende klachten en op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, waar cliënten tussen de sessies door thuis mee aan de slag kunnen. 

Gemiddeld wordt er 1 sessie per week afgesproken, afhankelijk van de fase van de therapie. Wanneer er sprake is van ernstige problematiek waarbij crisisopvang, een deeltijdbehandeling of opname mogelijk nodig is, is mijn praktijk niet geschikt. Ik kan geen medicatie voorschrijven. 

Imaginatie therapie

Bij veel psychotherapievormen wordt gebruik gemaakt van imaginatie (zoals bij CGT, Schematherapie, EMDR). 

Symbooldrama/ Kathatym Imaginatieve Psychotherapie is een internationaal erkende psychodynamische therapievorm, waarbij er vanuit wordt gegaan dat veel ervaringen onbewust blijven en zich beter laten uitdrukken via beeld dan via taal. 

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Na een lichte ontspanning wordt de cliënt gevraagd zich een bepaald beeld voor te stellen, waarvan door aandacht en vragen meer details zichtbaar worden. Wanneer iemand zich een voorstelling van iets maakt, krijgt die verbeelding voor een belangrijk deel een eigen invulling. Er ontstaat een imaginatie waarin je dingen beleeft die je niet altijd direct kunt begrijpen maar wel gevoelsmatig raken aan de zaken die je bezig houden. Je komt in contact met onderliggende gevoelens, innerlijke conflicten en trauma's. De imaginatie helpt je deze te begrijpen en verwerken. Door de voorstelling bewuster te maken krijgt men meer inzicht in zichzelf.

Ook brengt de imaginatie je dichter bij eigen bronnen van vitaliteit en veerkracht. Symbooldrama geeft je zo energie en vertrouwen, waardoor je zelf nieuwe stappen kan zetten.

Na de dagdroom zal de therapeut je vragen het opgekomen beeld op je eigen manier te tekenen. Door aan de hand van de tekening verder over het opgekomen beeld te praten, verdiept het inzicht in en contact met jezelf. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen voor deze therapie.