Ik ben ingeschreven in het BIG-register als psychotherapeut en

gz-psycholoog. Een BIG-registratie staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. 

Daarnaast ben ik lid van de LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Voor LVVP leden is een vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toestingsinstrument  voor borging van het LVVP kwaliteitsbeleid. 

Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut die ter inzage is. 

Belangrijke informatie voor cliënten van vrijgevestigde ggz-professionals die lid zijn van de LVVP is te vinden in de LVVP cliëntenfolder