Tarieven

Voor 2019 heb ik contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: 

  • Caresq

  • CZ: alleen generalistische basis ggz

  • Friesland 

  • DSW

  • VGZ

  • Zilveren Kruis 

Wanneer je bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd bent, wordt de zorg volledig vergoed binnen de basis verzekering. Wanneer je elders verzekerd bent, wordt de zorg volledig vergoed als je een restitutiepolis hebt en voor gemiddeld 75% als je een naturapolis hebt. Informeer voor aanmelding hoeveel je zorgverzekeraar vergoedt van de behandeling. Voor vergoeding door je zorgverzekeraar is een verwijzing van je huisarts en een DSM-V diagnose waarvan de behandeling vergoed wordt noodzakelijk. Er wordt altijd eerst aanspraak gedaan op je eigen risico. 

Bij gecontracteerde zorg wordt de therapie direct bij je zorgverzekeraar gedeclareerd, in andere gevallen declareer je de factuur zelf bij je zorgverzekeraar. De factuur wordt opgesteld aan het einde van de therapie of bij het openen van een nieuwe DBC na 1 jaar tijd (bij Specialistische ggz). 

De NZA tarieven voor 2019: 

Generalistische basis ggz

Specialistische ggz

Voor 2020 heb ik contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Vraag voor de zekerheid na of je zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. 

Als er sprake is van klachten waarvoor de therapie niet vergoed wordt (zoals relatie- of identiteitsproblemen), of wanneer je de sessies liever zelf betaalt zonder verwijzing van je huisarts, is het tarief voor een sessie van 45 minuten €70,-.

 

Bij wijzigen of annuleren van de afspraak binnen 24 uur wordt €50,- in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Kwaliteitsborging

Ik ben ingeschreven in het BIG-register als psychotherapeut en

gz-psycholoog. Een BIG-registratie staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. 

Daarnaast ben ik lid van de LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Voor LVVP leden is een vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toestingsinstrument  voor borging van het LVVP kwaliteitsbeleid. 

Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut die ter inzage is. 

Belangrijke informatie voor cliënten van vrijgevestigde ggz-professionals die lid zijn van de LVVP is te vinden in de LVVP cliëntenfolder