Heidestein.jpg

Psychotherapie

Wanneer je last hebt van psychische klachten kun je je aanmelden voor psychotherapie. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van depressieve- of angstklachten, overbelasting, klachten na een traumatische ervaring, verslaving of persoonlijkheidsproblematiek. 

Beter leren voelen

Veel psychische klachten zijn ontstaan naar aanleiding van onveiligheid of (emotionele) verwaarlozing tijdens de jeugd waardoor ontwikkeling is belemmerd en/ of heftige gebeurtenissen die je niet goed hebt kunnen verwerken. Dit leidt vaak tot een probleem met het reguleren van emoties: regelmatig overmand worden door negatieve gedachtes en gevoelens of juist weinig meer voelen, waarbij dit elkaar ook kan afwisselen. Veel cliënten herkennen het gevoel 'in overlevingsmodus' te staan, niet meer echt te leven. ​Mijn doelstelling is om je te helpen beter te leren voelen, zowel de pijnlijke als goede gevoelens, zodat je een betere relatie met jezelf krijgt en weer voluit kunt leven. 

Hiervoor wordt met name gewerkt met imaginaties. Imaginaties worden in veel verschillende therapiemethodes gebruikt. Deze oefeningen bieden nieuwe en gewenste ervaringen en gaan voorbij het 'praten over', waardoor ze als ontspannend, inzicht gevend, helpend en prettig worden ervaren. 

Psychotherapie is in de kern een vaardigheidstraining in anders omgaan met jezelf, je gevoelens en gedachtes. Daarom is het voor het slagen van de therapie en de mate waarin je positieve effecten hiervan zult opmerken van belang om thuis actief aan de slag te gaan met de oefeningen die worden aangeboden. 

 

Daarvoor kunnen cliënten onder meer gebruik maken van het

e-health platform Evie dat een groot aanbod van protocollaire modules heeft ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Actuele wachttijd GGZ: Er is op dit moment helaas een aanmeldstop. Het is wel mogelijk om even kennis te maken om na de zomer te gaan starten. Neem hiervoor graag even per mail contact met me op.