Praktische informatie 

Aanmelding en intake

Bij een telefonische kennismaking maak ik een inschatting of ik je kan helpen met je hulpvraag. In dat geval maken we een afspraak voor een intake. Voordat deze plaats vindt is het nodig dat de verwijsbrief en de intakevragenlijst zijn opgestuurd en - indien van toepassing en als jij daarmee akkoord gaat - ook informatie van voorgaande behandeling(en). 

Tijdens de intake staan we verder stil bij je klachten, achtergrond en hulpvraag. In het adviesgesprek bespreek ik de uitkomsten op de vragenlijsten, de diagnose en het behandelplan met je. Als je je kunt vinden in het advies starten we met de behandeling. Wanneer ik denk dat je beter elders geholpen kunt worden, geef ik je daar ook advies over. 

Kosten

Wanneer je een verwijzing van je huisarts hebt naar de GBGGZ of SGGZ en er sprake is van een diagnose die valt onder 'vergoede zorg' wordt psychotherapie in principe volledig vergoed binnen je basisverzekering  met uitzondering van je eigen risico.

In 2020 en 2021 heb ik contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Vraag voor de zekerheid - al voor de intake plaats vindt - bij je zorgverzekeraar na of de behandeling bij psychotherapiepraktijk Beekhuijzen wordt vergoed. 

Als er sprake is van klachten waarvoor de therapie niet vergoed wordt (zoals relatie- of identiteitsproblemen) of wanneer je de sessies liever zelf betaalt zonder verwijzing van je huisarts is het tarief voor een sessie van 50 minuten €80,-. 

Bij wijzigen of annuleren van de afspraak binnen 24 uur wordt €50,- in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. 

Wachttijd

Op dit moment is er helaas een aanmeld stop voor nieuwe cliënten omdat de wachttijd te lang is. Je kunt wel contact met me opnemen als je bericht wilt krijgen als er weer plek is. 

Maatregelen COVID-19

Naast de gebruikelijke richtlijnen (niet komen bij klachten, afstand houden, ventilatie, handen desinfecteren voor aanvang en na afloop van de sessie), is het verzoek om niet eerder dan de afspraak tijd aanwezig te zijn omdat de wachtruimte niet voldoende ruimte heeft voor 2 personen. Bij klachten kan de afspraak vervangen worden door een afspraak via telefoon of beeldbellen. 

Afspraken maken

Cliënten kunnen via 'Boek online' zelf afspraken maken. Als je inlogt op mijn site, kun je hier al je afspraken bekijken, verplaatsen en annuleren. 

Kwaliteitsborging

Ik ben ingeschreven in het BIG-register als psychotherapeut en

gz-psycholoog. Een BIG-registratie staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Daarnaast ben ik lid van de LVVP (Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Voor LVVP leden is een vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsingsinstrument  voor borging van het LVVP kwaliteitsbeleid. Mijn praktijk heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut die ter inzage is. ​

Belangrijke informatie voor cliënten van vrijgevestigde ggz-professionals die lid zijn van de LVVP is te vinden in de LVVP cliëntenfolder